SSAT คือ

SSAT คือ ข้อสอบแบบปรนัยมาตรฐานที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบอเมริกันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา SSAT ย่อมาจาก ย่อมาจาก Secondary School Admission Test

ใช้เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษา การคำนวณ และการอ่าน ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ แต่ SSAT เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษาต่อสมบูรณ์เท่านั้น การสมัครยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ อีก เช่น เกรดในโรงเรียน การสัมภาษณ์ หนังสือ Recommendations จากอาจารย์ นอกจากนี้  SSAT ยังใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SAT ที่จะมีขึ้นในระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายอีกด้วย

ใครที่ต้องใช้คะแนน SSAT

นักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 3-11

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

064-193-0999 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน GMAT ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

(แถมฟรี 1 Hr)

Kruchulatutor International เปิดติว SSAT Private

โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

SSAT Verbal

30 hrs

SSAT Maths

30 hrs

หมายเหตุ: จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ design schedule ให้ตรงกับ requirement ของผู้เรียนได้

ลักษณะข้อสอบ SSAT

การสอบ SSAT แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

ระดับต้น

Elementary Level

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 3-4 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 4-5  (ซึ่งไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับระดับกลางและระดับสูง)

ระดับกลาง

Middle Level

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 5 -7 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 6-8

ระดับสูง

Upper Level

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 8-11 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 9 เป็นต้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี

โครงสร้างข้อสอบ

1. Short Essay เป็นลักษณะข้อสอบข้อเขียน โดยจะให้เขียนเรียงความสั้น

2. Multiple Choice Aptitude Questions เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก

โครงสร้างข้อสอบ

คะแนนของระดับกลาง และระดับสูงจะแตกต่างกัน คะแนนจะแยกออกมาแต่ละส่วน

  • ระดับกลาง คะแนนต่ำสุดคือ 440  และคะแนนสูงสุดคือ 710
  • ระดับสูง คะแนนต่ำสุดคือ 500 และคะแนนสูงสุดคือ 800

การสมัครสอบ

นักเรียนสามารถสมัครสอบ Online ได้ที่ https://ssat.org/about-ssat/registration/fees-deadlines   โดยลงทะเบียน Account ของตัวเองตามขั้นตอนที่ระบุใน Website ซึ่ง Account นี้จะไว้ใช้สำหรับการดูผลคะแนนของตัวเองด้วย (หากให้ส่งเป็น E-mail หรือเป็นจดหมายจะมีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถดูผลคะแนนได้หลังจากสอบไปแล้ว 2 สัปดาห์ หรือขอใบสมัครฟรีได้ที่ ขอใบสมัครฟรีได้ที่ โรงเรียนนานาชาติ Counseling Office 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.  0 2583 5401

ค่าใช้จ่าย และวันเวลาสอบ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสอบแบบ International  247 US Dollars (ปิดรับสมัคร สัปดาห์ก่อนวันสอบ)

หากสมัครช้า (ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 45 US Dollars และหากสมัครแบบด่วน    (ในช่วง 2 สัปดาห์จนถึงวันพุธก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 85 US Dollars วันสอบจะเป็นวันเสาร์ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม ไปจนถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป และ จะเริ่มสอบในเวลา 9.00 น.

สถานที่สอบในประเทศไทย

ISB International School
39/7 ซ.นิชาดาธานี ถนน สามัคคี
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.isb.ac.th