ติว A-LEVEL ที่ไหนดี เรียนที่ Kruchulatutor International พิชิต A*

การเรียน A-Level ที่สถาบัน Elicser International นั้นจะเข้มข้นเพราะเป็นการเจาะลึกเนื้อหาวิชานั้นๆ ให้ตรงกับข้อสอบมากที่สุด การเรียนการสอน A-Level จะเน้นลงไปในเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดที่ออกสอบ เน้นการตอบคำถามเพื่อให้ได้คะแนนเต็มในข้อนั้นๆ และที่สำคัญเน้นการฝึกฝนให้ตรงจุด เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำคะแนนให้สูงในการสอบ A-Level

Kruchulatutor International ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากนักเรียนและผู้ปกครองว่าเป็นหนึ่งในสถาบันติวสอบหลักสูตรนานาชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทย พิสูจน์ได้จากผลคะแนนของน้องที่ผ่านมา

A-Level คืออะไร

A-Level (Advanced Level) เป็นหลักสูตรการศึกษา 2 ปีของประเทศอังกฤษเพื่อให้นักเรียนอายุระหว่าง 16-19 ปี หรือที่ศึกษาอยู่ Year 12 และ Year 13 ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตร A-Level นั้นถูกต่อยอดมาจาก GCSE/IGCSE หรือ GCE O-Level

หลักสูตร A-Level ถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับด้วยกัน คือ

AS-Level (Advanced Subsidiary)

สำหรับผู้ที่เรียนอยู่ Year 12 หรือปีที่หนึ่งของ A-Level

A2-Level หรือ Advanced Level

คือปีที่สองของหลักสูตร A-Level โดยทั่วไปแล้วสำหรับนักเรียนYear 13

ผู้ที่เรียนหลักสูตร A-Level สามารถเลือกเรียนแค่ครึ่งเดียวของหลักสูตรก็ได้ คือเรียนแค่ AS-Level และผลคะแนนที่ได้รับนั้นก็จะได้เพียงครึ่งเดียวของหลักสูตรนี้เท่านั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นการวางแผนว่าต้องเรียนและสอบวิชาไหนระดับอะไรผู้สอบควรจะเช็คกับทางคณะของมหาวิทยาลัยที่เราจะยื่นผลคะแนนก่อนว่าต้องการผล AS วิชาอะไรบ้างหรือต้องการ A-Level วิชาใด

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

064-193-0999 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน A-Level ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

รายวิชาในหลักสูตร A-LEVEL

A-Level มีรายวิชาให้เลือกสอบจาก 6 กลุ่มวิชา โดยผู้สอบมักจะเลือกเพียง 3-4 วิชาและสามารถเลือกวิชาที่สอบได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อบังคับว่าต้องเลือกรายวิชามาจากแต่ละกลุ่มให้ครบเหมือนกับ IB Diploma

กลุ่มรายวิชาของ A-Level มีดังนี้

  1. Creative and professional เช่น Accounting, Business
  2. English language and literature เช่น English – Literature
  3. Humanities and social science เช่น Economics, Geography
  4. Languages เช่น Chinese, German, French
  5. Mathematics ได้แก่ Mathematics และ Mathematics – Further
  6. Sciences เช่น Biology, Chemistry, Physics

หน่วยงานจัดสอบ A-LEVEL ในประเทศไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับสมัครและจัดสอบ A-Level ในประเทศไทยคือ British Council และโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาของอังกฤษ ซึ่งบางแห่งยินดีเปิดโอกาสให้ผู้สอบอิสระเข้าสอบได้ เช่น Harrow International School

หน่วยงานจัดสอบ A-LEVEL ในประเทศไทย

A-Level มีช่วงเวลาในการสอบปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงแต่อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ Examination Board คือ ช่วง May-June, Oct-Nov, และ Jan ของทุกปี ค่ายจัดสอบ A-Level ที่นิยมกันนั้นมีอยู่ 4 ค่ายสอบด้วยกันคือ CIE, Edexcel, AQA, และ OCR โดยโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนระบบอังกฤษส่วนใหญ่จะจัดสอบให้กับนักเรียนของตน โรงเรียนนานาชาติบางแห่งก็อนุญาตให้ผู้สอบที่ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนของตนสอบได้เช่นกัน

สำหรับรายวิชาที่ Elicser International เปิดสอน A-Level นั้นเปิดสอนแบบ Private Class เพื่อเน้นเรียน Content แบบเน้นๆ Chapter By Chapter (Estimated 1.5-2 Hr Per Chapter) และฝึกทำ Past Paper (Paper : 4 Hr) โดยเน้นการเขียนคำตอบแบบเชิงวิชาการในลักษณะที่ถูกต้อง โดยทีมคณาจารย์ที่จบตรงสายและมีเทคนิคมากมายที่สามารถใช้ได้จริง โดยมีรายวิชาที่เปิดติวดังนี้

เหตุผลที่ต้องเรียน A-Level ที่ Kruchulatutor International

ทีมอาจารย์จบจากสาขาวิชาที่ตนสอน และมีประสบการณ์ตรงกับ A-Level

เป็นการเรียนเดี่ยว /จับคู่กันมากเรียน ในห้อง Private

วางแผนการเรียนเป็นรายบุคคลให้จนสอบผ่าน

นักเรียนสอบผ่าน A-Level ด้วยเกรดที่สูง

เน้นความเข้าใจ ครอบคลุมทุกเนื้อหาที่มีในข้อสอบ และสอนวิธีการตอบคำถามให้ได้คะแนน

อัพเดทข้อมูล A-Level ก่อนใคร (สอนตรงกับ Course Syllabus ทุกวิชา)

ทำ Past Papers ได้ไม่จำกัด

เดินทางมาเรียนที่สถาบันสะดวก ติด BTS ราชเทวี ออกทาง 3 ลงบรรไดมาถึงเลยด้านล่างมี 7-11

ค่าเรียนสมเหตุสมผล