ทะยานสู่ความสำเร็จ พิชิตคะแนน GRE ได้ไม่ยาก

GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) และ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science ซึ่งจะสอบวิชาไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อนั่นเอง

GRE มีชื่อเต็มๆว่า Graduate Record Examination เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยแบ่งเป็นการสอบทั่วไป (GRE revised General Test) ที่มีการจัดสอบ 2 รูปแบบ

รูปแบบแรกคือ Computer Delivered Test

ประกอบไปด้วย พาร์ท Analytical Writing โดยจะมี 2 ส่วน ส่วนละ 30 นาที พาร์ทแรก Verbal Reasoning แบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 30 นาที พาร์ทสุดท้ายคือ Quantitative Reasoning ที่จะวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกัน โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที

รูปแบบสองคือ Paper Delivered Test

ประกอบไปด้วยพาร์ท พาร์ท Analytical Writing โดยจะมีสองส่วน ส่วนละ 30 นาที พาร์ท Verbal Reasoning แบ่งเป็น 2 ส่วน แต่ละส่วนมี 25 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที และพาร์ทสุดท้ายคือ Quantitative Reasoning ที่จะวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ส่วนเช่นเดียวกัน โดยแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยคำถามจำนวน 25 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 40 นาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดสอบที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันจะเป็นแบบ Computer Delivered test มากกว่า ส่วนข้อสอบอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกเหนือจากข้อสอบ GRE แบบทั่วไปคือ การสอบเฉพาะวิชา (GRE Subject Test) ที่มีทั้ง Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology ซึ่งจะสอบวิชาไหนนั้น ก็จะขึ้นอยู่กับสาขาที่ต้องการจะศึกษาต่อนั่นเอง

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

082-9366653 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน GMAT ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

Kruchulatutor International เปิดติว GRE Course Private โดยอาจารย์ Ph.D จากสหรัฐอเมริกา

โดยมีแผนการเรียนการสอนดังนี้

GRE Maths

30 hrs

ถ้าผู้เรียนมีพื้นฐานพอสมควรจะเน้นฝึกทำข้อสอบ แต่ถ้าพื้นฐานน้อยจะต้องเรียน Chapter ก่อน

GMAT Verbal

30 hrs

เน้นให้เทคนิคการอ่าน และคำศัพท์ Alien ค่ะ

GRE Analytical Writing

30 hrs

(Expect 5.0 Up) เป็น Part ที่หินที่สุดคะ เพราะจะเน้น Idea เป็นสำคัญ

Noted : จำนวนชั่วโมงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนคะแนนของผู้เรียนที่ต้องการ ทางสถาบันสามารถ Design Schedule ให้ตรงกับ Requirement ของผู้เรียนได้

เรียน ติว GRE

หลายๆ คนที่วางแผนเรียนต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่นๆที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ หากเราสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคะแนน จะเห็นได้ว่าในหลายๆมหาวิทยาลัย หลายๆคณะ มักจะมีคะแนนหนึ่งที่ต้องยื่นนอกเหนือจากคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งก็คือ คะแนน GRE นั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมไปถึงหลักสูตร MBA ที่หลายๆคนเข้าใจว่าสามารถใช้คะแนน GMAT ได้เพียงอย่างเดียว แต่ความจริงแล้วคะแนน GRE ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น หลักสูตร MBA ของประเทศอื่นๆก็สามารถใช้คะแนน GRE ยื่นได้ ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ตุรกี สวีเดน และอีกหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยของเรา นอกจากนี้ก็ยังมีหลักสูตรอื่นๆอีกที่ใช้คะแนน GRE เป็นคุณสมบัติสำคัญในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ ยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ของสหรัฐอเมริกาอย่าง Yale University ที่แม้แต่หลักสูตรการแสดงยังต้องมีคะแนน GRE ในการยื่นด้วย ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า หากต้องการจะเรียนต่อในต่างประเทศ หรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย คะแนน GRE ถือว่าเป็นคะแนนที่สำคัญมาก ยิ่งมีคะแนนดีเท่าไหร่ โอกาสที่จะได้รับคัดเลือกก็จะมีสูงเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า เตรียมตัวก่อน โอกาสก็มากกว่า