เรียน BMAT ที่ไหนได้เข้าคณะแพทย์ INTER

BMAT เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาการแพทย์ หรือสัตวแพทย์ 
ซึ่งจัดทำโดย Cambridge Assessment แห่งสหราชอาณาจักร

ซึ่งหลายหลักสูตรทางด้านการแพทย์ในไทย ใช้ข้อสอบ BMAT ในการรับนักศึกษาใหม่ เช่น

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CICM)

BMAT SECTION I

Aptitude and Skills
Generic skills in problem solving, understanding argument, and data analysis and inference

BMAT SECTION II

Scientific Knowledge and Applications
The ability to apply scientific knowledge typically covered in school Science and Mathematics

BMAT SECTION III

Writing Task
The ability to select, develop and organize ideas, and to communicate them in writing, concisely and effectively

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

064-193-0999 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

การเรียน BMAT ที่สถาบัน Kruchulatutor International มี 3 แบบด้วยกัน

เรียนเดี่ยว (Private)

เรียนคู่ (Semi)

Package เรียนเดี่ยว

Kruchulatutor International เปิดติว BMAT Course Private โดยมีแผนการเรียนการสอนดังนี้

BMAT SECTION I

Aptitude and Skills
30 hrs

BMAT SECTION II

Scientific Knowledge and Applications
80 hrs (มี 4 วิชา วิชาละ 20 Hrs )

  • Physics 20 Hrs
  • Chemical 20 Hrs
  • Biology 20 Hrs
  • Mathematics 20 Hrs

BMAT SECTION III

Writing Task
30 hrs

ลักษณะข้อสอบ BMAT เป็นอย่างไร

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1

Aptitude and Skills
60 นาที (35 multiple-choice questions)

ส่วนที่ 2

Scientific Knowledge and Applications
30 นาที (27 multiple-choice questions)

ส่วนที่ 3

Writing Task
30 นาที (one writing task from a choice of three)

การสอบใน 2 ส่วนแรก มีคะแนนเต็ม 9 (1 = ต่ำสุด, 9 = สูงสุด) ผู้สอบส่วนใหญ่จะได้คะแนนประมาณ 5 ซึ่งเป็นคะแนนระดับกลางๆในการสอบ
ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดมักจะได้ประมาณ 6 และน้อยคนที่จะสอบได้ 7 หรือมากกว่า
การสอบในส่วนที่ 3 (Writing) จะให้คะแนนเป็นตัวเลขและตัวอักษรประกอบกัน เช่น 4C โดย

  • ตัวเลข หมายถึงคะแนนในส่วน Quality of Content คะแนนสูงสุดคือ 5 (0 = ต่ำสุด, 5 = สูงสุด)
  • ตัวอักษร หมายถึงคะแนนในส่วน Quality of English คะแนนสูงสุดคือ A (E = ต่ำสุด, A = สูงสุด)

ลักษณะข้อสอบ BMAT เป็นอย่างไร

BMAT หรือ Biomedical Aptitude Test เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดสอบปีละ 1 ครั้ง จะจัดประมาณเดือน November (กันยายน) ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ใช้คะแนนจากรอบไหนได้ โดยสามารถยื่นใบสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่ บริติช เคานซิลล์สาขาสยามสแควร์ โดยชำระด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์คาร์ดเท่านั้น) ไม่สามารถชำระด้วยเงินสด