เหมาะกับน้องๆที่ตั้งใจจะเข้า INDA หรือ คณะสถาปัตยกรรมอินเตอร์ จุฬาฯ

ข้อสอบ เนื้อหามี 3 ส่วน ตามข้อสอบจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) คือ

Spatial Perception & Logical Analysis

โดยการทำข้อสอบ Choice ที่มีความใกล้เคียงกับแนวข้อสอบจริง พร้อมทั้งเฉลย

Generation of Ideas & Design Ability

จะเน้นการสร้าง Idea ในเวลาจำกัด รวมถึง Presentation ที่สวยงาม

Drawing and Painting Skill

เน้นการฝึกวาดเพื่อเพิ่ม Skill ให้สวยงามและทันเวลาสอบ

เริ่มเรียนได้เลยตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐาน เพราะ รร.สอนตั้งแต่พื้นฐาน และ ข้อสอบ หรือ น้องๆที่เคยเรียนวาดรูป มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเฉพาะการทำข้อสอบได้

เพราะเราดูแลอย่างใกล้ชิดแบบตัวต่อตัว ทำให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของน้องๆจึงทำให้โฟกัสได้ตรงจุดไม่เสียเวลา รวมถึงช่วยในการวางแผนการเรียนการสอบในทุกขั้นตอน

ใช้เวลาเรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละคน สามารถนำผลคะแนนยื่นเพื่อเข้า INDA หรือเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบอื่นๆ

ติดต่อสอบถามคอร์สการเรียนได้ที่

082-9366653 (K’น้ำตาล) หรือ LINE: @noncututor

FIND A CLASS THAT’S RIGHT FOR YOU.

ข้อสอบมีทั้งหมด 3 Part ใช้เวลาทั้งหมด 2 ชั่วโมง 30 นาที

Part 1 : Spatial Perception and Logical Analysis

เป็น Choice 20 ข้อ 20 คะแนน

  • มิติสัมพันธ์ 2 Dimension & 3 Dimension Perception
  • Logic & Sequence ลำดับภาพ ความต่อเนื่อง
  • Quantity เรื่องการสังเกต จดจำ รับรู้จำนวน
  • Physic พื้นฐาน Physic การเคลื่อนที่ Moment
  • Design Fundamental ความรู้การออกแบบเบื้องต้น

Part 2 : Generation of Ideas & Design Ability

4ข้อ 60นาที

เน้นไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ผู้สอบควรบริหารเวลาให้เสร็จครบทุกข้อ รวมถึงความสวยงามของการวาด ความสะอาดเรียบร้อย

  • Symbol/Logo ออกแบบสัญลักษณ์ เช่น ออกแบบจากรูป Sample มีประมาณ 4-10 ข้อย่อย
  • ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีประมาณ 2-4 ข้อย่อย โดยต้องออกแบบให้ตรงหรือสัมพันธ์กับโจทย์
  • Isometric การวาดรูป 2D เป็น 3D หรือ 3D เป็น 2D, การวาด Orthographic, Plan, Front, Side

Part 3 : Drawing and Painting Skill

2 ข้อ 40คะแนน

เน้นทักษะในการวาดรูปและออกแบบ Drawing and Painting Skill

  • Perspective Drawing เป็นการวาดภาพจากคำบรรยาย อาจเป็นภาพ Perspective ภายใน หรือ ภายนอกก็ได้ ที่สำคัญคือการวาดรายละเอียดและมิติภาพให้ตรงตามโจทย์ สามารถวาดเป็นภาพขาวดำ-สี ตามอุปกรณ์ที่ถนัด
  • Isometric การวาดภาพ Isometric จากภาพ Orthographic ที่กำหนดให้ เน้นเรื่องความถูกต้อง ขนาด สัดส่วน ลายเส้น และ ความสะอาดเรียบร้อยของงาน

ตัวอย่าง รูปวาด Perspective Drawing

สนใจสมัครสอบ CU-TAD