Latest News2015-12-02T10:52:51+07:00
1306, 2018

SAT

By |มิถุนายน 13th, 2018|Categories: ALL INTER COURSES|

SAT คืออะไร? ข้อสอบ SAT มีชื่อเต็มๆว่า Scholastic Assessment Tests เป็นข้อสอบมาตรฐานของอเมริกา ที่วัดความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ โดยจะประกอบไปด้วย ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ จำนวน 58 ข้อ แบ่งเป็น Section 1 จำนวน 20 ข้อ ให้เวลา 25 นาที ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และ Section 2 จำนวน 38 ข้อ ให้เวลา 55 นาที สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ส่วนในพาร์ทภาษาอังกฤษจะมีทั้งในส่วนที่เป็น Reading Test, Writing and Language Test และ Essay,โดย Reading จะมีคำถามจำนวน 52 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 65 นาที เนื้อหาที่ออกสอบจะครอบคลุมในส่วนของ Social Science literature ส่วน Writing and Language Test จะมีคำถามทั้งหมด 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 35 นาที โดย Writing [...]

1603, 2016

TOEIC

By |มีนาคม 16th, 2016|Categories: ALL INTER COURSES|

สอบ TOEIC TEST ผ่านได้ ไม่ใช่เรื่องยาก TOEIC คืออะไร         TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยส่วนมากจะใช้สำหรับผู้ต้องการสมัครงานโดยจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก ข้อสอบจะมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน อยากเตรียมตัวสอบ TOEIC ที่ครูจุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียนคุณภาพรอคุณอยู่ คอร์สเรียน TOEIC สถาบันครูจุฬาติวเตอร์ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นการเตรียมตัวลงสนามสอบ TOEIC โดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำ ข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูงๆ อย่ารอช้า เพราะคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สที่พร้อมตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง ข้อสอบ TOEIC Test แต่ละพาร์ท เป็นอย่างไรบ้าง TOEIC Listening Test ข้อสอบพาร์ทการฟังของข้อสอบ TOEIC จะมีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันค่ะ ประกอบไปด้วย Photographs จำนวน 10 ข้อ ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบเลือกประโยคที่สอดคล้องหรืออธิบายรูปภาพนั้นได้ชัดเจนมากที่สุด Question-Response จำนวน 30 ข้อ เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ต้องมีสมาธิสูงขึ้นมาอีกระดับ เพราะในพาร์ทนี้จะไม่มีภาพ ไม่มีตัวเลือก ไม่มีโจทย์คำถามมาเป็นตัวอักษรให้เราเห็นอยู่บนข้อสอบ แต่ทุกอย่างเราต้องฟังจากเสียงเทปล้วน ๆ ค่ะ Conversations จำนวน 30 ข้อ เป็นพาร์ทที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าสอบได้เป็นอย่างดี โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นลักษณะของการฟังบทสนทนาของคนสองคน พูดกันไปมา มีคำถามและตัวเลือกอยู่ในข้อสอบ ไม่ต้องฟังคำถามและตัวเลือกตอบจากเทปเหมือนส่วนที่แล้ว [...]

1503, 2016

TOEFL

By |มีนาคม 15th, 2016|Categories: ALL INTER COURSES|

TOEFL private course TOEFL คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ  ข้อสอบมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ Reading , Listening  , Speaking  , Writing TOEFL คือ อะไร ? TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ค่ะ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบค่ะ ข้อสอบ TOEFL ข้อสอบ TOEFL มี 3 แบบ คือ Paper-based Testing : PBT จะเป็นข้อสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ จากนั้นมีการพัฒนามาเป็นแบบ Computer-based Testing : CBT เป็นการทำข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนเป็นแบบ Internet-based Testing : iBT ซึ่งเป็นการทำข้อสอบผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมและทำกันแพร่หลายในทุกวันนี้ ข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบันนี้ในระบบ Internet-based Testing: iBT จะแบ่งเป็น 4 พาร์ท [...]

1503, 2016

IELTS

By |มีนาคม 15th, 2016|Categories: ALL INTER COURSES|

IELTS คืออะไร ควรเตรียมตัวอย่างไร?      IELTS คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีชื่อเต็มว่า International English Language Testing System ข้อสอบครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) คะแนนสอบถูกแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ เริ่มจากระดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ในปัจจุบันการสอบ IELTS มีให้เลือกสอบอย่างหลายหลายตามวัตถุประสงค์ของการใช้คะแนน นอกเหนือจาก IELTS Academic และ General ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูและทราบดีว่าส่วนใหญ่มักใช้สำหรับการสมัครเรียนหรือสมัครงาน ยังมีการสอบ IELTS UKVI ซึ่งเป็นการสอบสำหรับทำวีซ่าเพื่อใช้เข้าประเทศในสหราชอาณาจักร หรือจะเป็น IELTS Life Skills เป็นการสอบสำหรับบุคคลที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีทักษะในการพูดและการฟังในระดับ A1 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จะเห็นได้เลยว่ามีหลากหลายมาก ๆ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง IELTS ประเภท Academic กันค่ะ คอร์สเรียน IELTS สถาบันครูจุฬาติวเตอร์ สอนสด [...]

COURSES

EVENTS

LATEST NEWS

สมัครเรียนกับครูจุฬาติวเตอร์ได้แล้ววันนี้ !!!

Go to Top