ALL INTER COURSES

ALL INTER COURSES

SAT

2018-11-27T12:38:38+07:00

SAT คืออะไร? ข้อสอบ SAT มีชื่อเต็มๆว่า Scholastic Assessment Tests เป็นข้อสอบมาตรฐานของอเมริกา ที่วัดความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ โดยจะประกอบไปด้วย ข้อสอบพาร์ทคณิตศาสตร์ จำนวน 58 ข้อ แบ่งเป็น Section 1 จำนวน 20 ข้อ ให้เวลา 25 นาที ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และ Section 2 จำนวน 38 ข้อ ให้เวลา 55 นาที สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ ส่วนในพาร์ทภาษาอังกฤษจะมีทั้งในส่วนที่เป็น Reading Test, Writing and Language Test และ Essay,โดย Reading จะมีคำถามจำนวน 52 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 65 นาที เนื้อหาที่ออกสอบจะครอบคลุมในส่วนของ Social Science literature ส่วน Writing and Language Test จะมีคำถามทั้งหมด 44 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 35 นาที โดย Writing ในที่นี้จะไม่ใช่การเขียนนะคะ แต่จะเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ Grammar ซะส่วนใหญ่ และสุดท้ายคือ Essay ซึ่งจะเป็นข้อสอบเขียน ให้เวลาในการทำ 50 นาทีค่ะ ข้อสอบ Essay นี้น้องๆสามารถเลือกได้ค่ะว่าจะสอบหรือไม่สอบ ไม่ได้บังคับว่าน้องๆทุกคนจะต้องสอบค่ะ โดยการจะเลือกสอบหรือไม่สอบนั้น จะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนสมัครสอบเลยค่ะ ข้อสอบ SAT ในปี 2016 นี้ มีข้อดีคือ หากทำผิดแล้วจะไม่ติดลบ เพราะฉะนั้นหากในข้อใดที่ไม่แน่ใจจริงๆก็สามารถเดาได้บ้างค่ะ คะแนนเต็มของ SAT ในพาร์ทคณิตศาสตร์ คือ 800 คะแนน ในพาร์ทภาษาอังกฤษ [...]

SAT2018-11-27T12:38:38+07:00

TOEIC

2018-11-26T15:44:12+07:00

สอบ TOEIC TEST ผ่านได้ ไม่ใช่เรื่องยาก TOEIC คืออะไร         TOEIC คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ โดยส่วนมากจะใช้สำหรับผู้ต้องการสมัครงานโดยจะเน้นการฟังและการอ่านเป็นหลัก ข้อสอบจะมีทั้งหมด 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน อยากเตรียมตัวสอบ TOEIC ที่ครูจุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียนคุณภาพรอคุณอยู่ คอร์สเรียน TOEIC สถาบันครูจุฬาติวเตอร์ เป็นคอร์สเรียนที่เน้นการเตรียมตัวลงสนามสอบ TOEIC โดยเฉพาะ หากเป้าหมายของคุณคือการทำ ข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูงๆ อย่ารอช้า เพราะคอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สที่พร้อมตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่ง ข้อสอบ TOEIC Test แต่ละพาร์ท เป็นอย่างไรบ้าง TOEIC Listening Test ข้อสอบพาร์ทการฟังของข้อสอบ TOEIC จะมีทั้งหมด 4 ส่วนด้วยกันค่ะ ประกอบไปด้วย Photographs จำนวน 10 ข้อ ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบเลือกประโยคที่สอดคล้องหรืออธิบายรูปภาพนั้นได้ชัดเจนมากที่สุด Question-Response จำนวน 30 ข้อ เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ต้องมีสมาธิสูงขึ้นมาอีกระดับ เพราะในพาร์ทนี้จะไม่มีภาพ ไม่มีตัวเลือก ไม่มีโจทย์คำถามมาเป็นตัวอักษรให้เราเห็นอยู่บนข้อสอบ แต่ทุกอย่างเราต้องฟังจากเสียงเทปล้วน ๆ ค่ะ Conversations จำนวน 30 ข้อ เป็นพาร์ทที่ท้าทายความสามารถของผู้เข้าสอบได้เป็นอย่างดี โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นลักษณะของการฟังบทสนทนาของคนสองคน พูดกันไปมา มีคำถามและตัวเลือกอยู่ในข้อสอบ ไม่ต้องฟังคำถามและตัวเลือกตอบจากเทปเหมือนส่วนที่แล้ว หนึ่งบทสนทนาใช้ตอบคำถามจำนวน 3 ข้อ หน้าที่ของเราคือ เมื่อเทปหยุดแล้ว จะต้องรีบหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งความยากจะอยู่ตรงที่ การควบคุมสมาธิให้ได้เพราะต้องฟังเก็บข้อมูล และยังต้องอ่านทำความเข้าใจคำถามและตัวเลือกตอบในแต่ละข้ออีกด้วย ทั้งนี้ความเร็วก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ เพราะหลังจากเทปหยุดไม่นาน ก็จะมีข้อใหม่ตามมาเรื่อย ๆ หากหลุดตรงไหนไปแล้วล่ะก็ อาจส่งผลกระทบต่อข้ออื่น ๆ ไปด้วยค่ะ Short Talks จำนวน 30 ข้อ เป็นพาร์ทที่คล้าย ๆ กับส่วนที่ 3 มากค่ะ เพียงแค่สิ่งที่เราได้ยินแล้วต้องนำมาตอบคำถามนั้นจะฟังจะไม่ใช่บทสนทนา แต่จะเป็นการเล่าเรื่อง หรือการประกาศจากคนเพียงคนซึ่งค่อนข้างซับซ้อนขึ้นกว่าพาร์ทที่ผ่านมา TOEIC Reading [...]

TOEIC2018-11-26T15:44:12+07:00

TOEFL

2018-11-26T17:01:37+07:00

TOEFL private course TOEFL คือ แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ  ข้อสอบมีทั้งหมด 4 พาร์ท คือ Reading , Listening  , Speaking  , Writing TOEFL คือ อะไร ? TOEFL คือ การทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ค่ะ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบค่ะ ข้อสอบ TOEFL ข้อสอบ TOEFL มี 3 แบบ คือ Paper-based Testing : PBT จะเป็นข้อสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ จากนั้นมีการพัฒนามาเป็นแบบ Computer-based Testing : CBT เป็นการทำข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนเป็นแบบ Internet-based Testing : iBT ซึ่งเป็นการทำข้อสอบผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมและทำกันแพร่หลายในทุกวันนี้ ข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบันนี้ในระบบ Internet-based Testing: iBT จะแบ่งเป็น 4 พาร์ท ด้วยกัน Reading, Writing, Listening และ Speaking แต่ถ้าเป็นข้อสอบ TOEFL ใน 2 ระบบแรก จะมีด้วยกัน 3 พาร์ท คือ Reading, Writing และ Listening ซึ่งข้อสอบ TOEFL ไม่ว่ารูปแบบไหนจะเป็นการนำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเรามาบูรณาการใช้ด้วยกัน ดังนั้นผู้ทดสอบจะต้องมีสมาธิในการสอบมากค่ะ สำหรับในส่วนของ Listening จะมีเรื่องราวมาให้ฟังทั้งหมด 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะมีความยาวประมาณ 3-5นาที และจะมีคำถามประมาณ [...]

TOEFL2018-11-26T17:01:37+07:00

IELTS

2018-11-26T16:22:51+07:00

IELTS คืออะไร ควรเตรียมตัวอย่างไร?      IELTS คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีชื่อเต็มว่า International English Language Testing System ข้อสอบครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) คะแนนสอบถูกแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ เริ่มจากระดับ 1 คือไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เลย และระดับ 9 คือความสามารถในการใช้ภาษาดีเลิศ ในปัจจุบันการสอบ IELTS มีให้เลือกสอบอย่างหลายหลายตามวัตถุประสงค์ของการใช้คะแนน นอกเหนือจาก IELTS Academic และ General ที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูและทราบดีว่าส่วนใหญ่มักใช้สำหรับการสมัครเรียนหรือสมัครงาน ยังมีการสอบ IELTS UKVI ซึ่งเป็นการสอบสำหรับทำวีซ่าเพื่อใช้เข้าประเทศในสหราชอาณาจักร หรือจะเป็น IELTS Life Skills เป็นการสอบสำหรับบุคคลที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีทักษะในการพูดและการฟังในระดับ A1 หรือ B1 ตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จะเห็นได้เลยว่ามีหลากหลายมาก ๆ แต่ในวันนี้เราจะมาพูดถึง IELTS ประเภท Academic กันค่ะ คอร์สเรียน IELTS สถาบันครูจุฬาติวเตอร์ สอนสด รับรองผล 7.0 คะแนน ไม่ว่าคุณจะสอบ IELTS Academic หรือ IELTS UKVI ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้ เนื่องจากการสอบไม่แตกต่างกันมากนัก โดยเป็นคอร์สเรียนสำหรับการเตรียมตัวก่อนสอบอย่างเข้มข้น ตัวช่วยของเราที่ไม่อยากให้คุณพลาด! วางแผนการเรียนให้ทุกคน อย่างรัดกุม และประเมิณผลเป็นระยะ สอนครบทุกพาร์ท สอนสด หมดปัญหาเรื่องการตามไม่ทัน พาร์ท Writing ฝึกเขียนจริง พร้อมตรวจงานเขียนให้ทุกคน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานเขียนของคุณจะไม่มีจุดอ่อนที่ง่ายต่อการหักคะแนน และช่วยให้คุณทราบได้ว่ายังต้องมีอะไรบ้างที่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อีก เพื่อให้มีโอกาสได้คะแนนสูง ๆ มีการทดสอบ Speaking Test เป็นรายบุคคล โดยติวเตอร์ต่างชาติที่เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการพูดเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้คุณมั่นใจในการพูดมากยิ่งขึ้น [...]

IELTS2018-11-26T16:22:51+07:00
Go to Top