อัตราค่าเรียน

Courses Private สถาบัน Kruchulatutor

ทุกวิชาน้องๆต้องมาทดสอบระดับความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่สถาบัน

เพื่อวางแผนสำหรับการสอบหรือการเรียนในอนาคต

หลักสูตรที่เราเปิดสอนเป็นหลักสูตรเตรียมตัวสอบ

Kruchulatutor  is a highlyqualified academic tutorial center preparing students for GED, IGCSE, SAT,BMAT,GMAT,GRE, IELTS, CU-AAT, CU-ATS, TOEFL-ITP,TOEFL-IBT,MUIC, MUIDS, CU-TEP, TU-GET, A-Level, AP, IB & TOEIC.
ติวสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ National License